Nabízíme široké spektrum vysoce specializovaných profesionálních služeb. Provádíme digitalizaci sbírkových fondů, tvorbu věrných kopií obratů, faksimilií listin s pečetěmi, grafik, katastrálních map, notových partitur, rukopisů knižních vazeb a dalších artefaktů rozlišného stáří, rozměrů, hodnoty i různého stupně poškození.

V každém kroku své odborné práce využíváme nové technické a technologické postupy, jejich vývoj je v posledních letech velmi dynamický. Nedílnou součástí komplexnosti našich služeb je spolupráce s renomovanými restaurátory a konzervátory, kteří se podílejí zejména na finálním dotvoření kopií.

Výhodou námi používaných postupů zpracování kopií a faksimilií je jejich příznivá pořizovací cena. Dále taktéž to, že nejsou extrémně náročné na konkrétní podmínky prostředí, ve kterém budou uchovávány. V neposlední řadě klienti ocení možnost okamžité opakovatelnosti výroby. Ta trvá pouze v řádech dnů, přičemž kvalita provedení je shodná.

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020